BVM VIỆT NAM ĐỒNG HÀNH CÙNG GIẢI GOLF NGÀNH CỬA NHÔM KÍNH VIỆT NAM 2023